Email Drukuj PDF

Niżej zamieszczony tekst został po raz pierwszy zaprezentowany w Kaliszu we wrześniu 2008 roku przez p. Bruno Koper.  Tekst został przygotowany przez p. Alexander Fleischer i Bruno Koper na podstawie długich dyskusji o decentryźmie.

Zapraszamy do komentarzy i współpracy nad rozwijaniem teoretycznych podstaw decentryzmu.  Nowsze wersje będą sukcesywnie publikowane na tej stronie. / Edytorzy


Poniższy tekst jest rozwinięciem dualistycznej formuły, zawartej w decentrystycznym postulacie Adama Wiśniewskiego–Snerga, wskazującym główne założenia teoretyczne ruchu malarskiego, pod nazwą "Decentryzm". Tekst ten jest rezultatem przemyśleń, dyskusji i wieloletnich doświadczeń malarskich niżej  podpisanych, na temat tej formuły i stanowi materiał dyskusyjny

MANIFEST - PROJEKT

1. Decentryzm jest kluczem do malarskiego systemu myślowego i ruchem intelektualnym, który nie formułuje ram i niczego nie ogranicza formalnie, przenosząc kreację jak i  interpretację na płaszczyznę intelektualno-wyobrażeniową.

2. Postulatu układu kompozycyjnego A.W.Snerga jest punktem wyjścia do systemu, który nazywa się decentryzm.  Manifest jest  wzorcem myślenia decentrystycznego i  podstawą wynikających z niego kreacji artystycznych.

3. Decentryzm zakłada, że myśl twórcza nie może zamykać się wyłącznie w  polu percepcji wizualnej. Kreacja decentrystyczna jest kreacją wieloznaczności a nie jednoznaczności. Wieloznaczność jest jednym z podstawowych warunków zaistnienia decentryzmu i najsilniejszym jego argumentem.

4. Postulat kompozycyjny Snerga, który wypełniać ma rolę wskaźnika, powinien być jego bezwzględnym, wizualnym elementem, który ma być podporządkowany procesowi myślowemu twórcy.

5. Ilustratorska forma malarstwa nie jest przedmiotem decentryzmu, gdy wyraża kategoryczną jednoznaczność, która zaprzecza myśli decentrystycznej.

6. Decentryzm jest ruchem twórców, dla  kreatywnych umysłów, wyjątkowo wrażliwych i o silnej wyobraźni, odbiorców sztuki.

7. Decentryzm  wymaga zgodności idei z walorami estetyczno-warsztatowymi, których brak, może narazić to malarstwo na dezaprobatę w takim samym stopniu,  jak brak dualistycznych cech, znamiennych dla decentryzmu.

8. Wychodząc z założenia, że decentryzm, budując napięcia w sensie konstrukcji  kompozycyjnej, przenosi środek przedmiotu poza krawędź obrazu, bądź w jego niewidzialną głębię powoduje, że sensu obrazu należy szukać poza jego płaszczyzną i to należy udowodnić przy pomocy kompozycji obrazu.

9. Podstawowym warunkiem decentryzmu jest fakt, że płaszczyzny malarskiej nie należy "rozumieć", lecz interpretować jej wieloznaczność, odkrywczo.

10. Decentryzm jest intelektualną formułą kreacji ukrywania i odkrywania, przy pomocy języka malarskiego i zawiera w sobie element, polegający na prowokacji do "widzenia" tego co jest ukryte.

11. Sednem i celem obrazu decentrystycznego  jest  odkrycie jego "sensu", znajdującego się w "ukrytej dominancie", będącej prawdziwym i jedynym punktem ciężkości, w pojęciu wyobrażeniowym, intuicyjnym i metafizycznym.

12. Decentryzm niezależnie od jakiejkolwiek stylistyki malarskiej jest elementem nadrzędnym wszelkich kierunków i gatunków formalnych, zatem może egzystować w kreacjach już  zaistniałych i aktualnie realizowanych.

13. Decentryzm jest formą ujawniania rzeczywistości w dowolnej wersji twórczej, w dowolnej formie, przy pomocy  dowolnego języka malarskiego. Dążeniem decentryzmu jest  poznanie ukrytej rzeczywistości i poszukiwanie jej poza obrębem znaków,  których funkcja na płótnie jest jedynie inspirująca.

14. Nie obraz jest decentryzmem, lecz zjawisko intelektualne, wywołane przy pomocy obrazu, oraz charakterystycznych dla decentryzmu elementów myślenia  malarskiego.

15. Decentryzm, podważając jednoznaczność,  opisowość i kategoryczność wypowiedzi, jest systemem  interpretacyjnym, mogącym mieć miejsce w każdej dziedzinie twórczości artystycznej.

16. Decentryzm jest logicznym ciągiem zjawisk optycznych i intelektualnych, które powiększają płaszczyznę płótna w sferze wyobrażeniowej.

17. W decentryźmie istotnym elementem jest jego "literackość", gdyż każda rzeczywistość jest opisywalna, zatem również językiem sztuki.

18. Decentryzm jest niematerialnym, nieukończonym i nieokreślonym w czasie, działaniem ludzkiego umysłu, wyrażonym przy pomocy materialnej, ukończonej i określonej formy. Zatem decentryzm  jest w nas!

 

Alexander FLEISCHER                                                     Bruno KOPER

( Reinheim )                                                              ( Paryż )

* * * * *

POSZUKIWANIA

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież