Start TEKSTY POSZUKIWANIA Teksty_Kategoria_4 Gdzie jest Decentryzm?
Email Drukuj PDF

Gdziej jest Decentryzm?

Zaczynając od postulatu A.W. Snerga wiele prac artystycznych stworzonych pod jego wpływem i przedstawionych na licznych wystawach dały impuls do rozwoju filozoficznych podstaw decentryzmu.  Wysiłki te są wciąż w toku ale można już wyodrębnić pewne podstawowe różnice programowe.  Proponuję przyjąć kilka terminów którymi opiszę różne formy decentryzmu.  Jeśli ktoś proponowałby inne terminy to prosimy o komentarze.  Pierwszy rodzaj decentryzmu jest decentryzmem intuicyjnym, propagowanym na stronie decentryzm.com.  Podstawową różnicą jest przyjęcie zasady że intelekt jest zgubny dla odbioru pracy artystycznej.  Wysiłki twórcy mają być skierowane na „zmuszanie” odbiorcy do pozostawania na poziome intuicyjnego poznania pracy.  To podejście jest bazowane na filozoficznych podstawach tak zwanej intuicji Henri Bergsona.

Drugi nurt to decentryzm intelektualny, różniący się od pierwszego wymogiem aktywnej partycypacji intelektu odbiorcy w „odbiorze” pracy decentrystycznej.   Nurt ten nie neguje że intuicja odbiorcy może odgrywać rolę w odbiorze ale konieczna jest dla tego nurtu działalność intelektualna w formie kontemplacji, interpretacji itd.  Decentryzm intelektualny jest wciąż pracą w toku, dwa ośrodki rozwojowe myśli decentrystycznej intelektualnej to decentryzm.eu i tutejsza strona decentryzm.org.  Nie często mamy doczynienia z możliwością aktywnego włączenia się w formowanie nowego kierunku sztuki.  Co ciekwsze zapoczątkowanego przez Polskiego pisarza fantastyki-naukowej.  Zapraszamy więc do współpracy, komentarzy i krytyki na tej stronie.

Czy praca artystyczna wykonana bez poznania postulatu A.W. Snerga może być decentrystyczna?  Prosimy przeczytać referat Profesora Bruno Kopera o tym czy Velazquez był decentrystą.  Jest całkiem możliwe że niektórzy artyści przed postulatem tworzyli dzieła które można zaliczyć do decentryzmu intuicyjnego, albo do decentryzmu intelektualnego.  Proponujemy je nazwać wstępnie „nieświadomym decentryzmem”

Wojciech Chrosny / Włodek Pytkowski

 

P.S.  „fragmentaryzm” czasem używany przez niektórych w tonie obraźliwym, wydaje się być koniecznym elementem obydwu nurtów decentrystycznych.  Proponujemy zawieszenie broni w urzywaniu fragmentaryzmu jako „obraźliwego” epitetu.

P.P.S.  Dotychczasowa dyskusja w na stronach decentryzm.eu i decentryzm.com skupia się najbardziej na malarstwie i zaniedbuje tematy decentrystycznej rzeźby, fotografii, i innch dziedzin twórczych.  Zapraszamy do dyskusji na temat innych form sztuki i decentryzmu.

* * * * *

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież