Start 証明
Eメール 印刷 PDF

用具の証明の欠乏。 (...)しかし芸術は理解するべき困難なめい想である。 私達がセットを使用し始めること驚かされてないはいけない。 これは幼稚園問題としてようであるかもしれない常に数学…

* * * * *

 
Eメール 印刷 PDF
翻訳無効

WERYFIKACJA

Zaproponowana tu metoda analitycznej weryfikacji pracy decentrystycznej powstała dla wyjaśnienia pytania nad istotą ukrytej dominanty.  W niektórych opisach prac decentrystycznych nie było jasno przedstawione pojęcie relacji między ukrytą dominantą a ukazanym otoczeniem.  Ukryta dominanta miałaby posiadać swoje relacje, ale nasuwa się pytanie, czy ukryta dominanta może mieć swoje relacje bez intelektualnego zaangażowania obserwatora lub artysty.  Użycie diagramów Venn’a i notacji zapożyczonej z informatyki pozwala na bardziej przejrzystą ocenę relacji między artystą i dziełem, jak również obserwatorem i dziełem.

Zapraszamy do refleksji i komentarzy na temat istoty ukrytej dominanty.

Nasuwają się następujące pytania.

- Czy ukryta dominanta istnieje tylko w umysłach artysty i obserwatora?

- Czy istnieje poza umysłami?

- Czy ukryta dominanta może wchodzić w relacje bez istnienia umysłów odbiorców?

Wyróżniając następujące zbiory (domeny).

Domena realna – Zawiera te elementy na które spogląda (lub spoglądał kiedyś) artysta podczas tworzenia dzieła.

Domena obrazu – Zawiera elementy przedstawione w pracy.

Domena ukryta – Zawiera elementy ukrytej dominanty pracy decentrystycznej.  Elementy specjalnie ukryte przez artystę dla wprowadzenie napięcia między przedstawioną i ukrytą domeną.

Domena mentalna – Zawiera elementy istniejące w umyśle artysty i odbiorcy.  Zawarte tu są, między innymi, procesy intelektualnej refleksji, analizy, jak również poznania intuicyjne.

Wszystkie elementy są oznaczone symbolicznie, aby można było się do nich jednoznacznie odnosić.  Narazie nie jest konieczne zagłebianie się w szczegóły tej symboliki.

Spójrzmy na pracę decentrystyczną z punktu widzenia twórcy tej pracy.  Artysta podejmuje pewne decyzje bardziej lub mniej intuicyjnie aby ukazać pewne części przedmiotu a ukryć inne.  Czy ukryta dominanta w tym kontekscie twórczym istnieje tylko w umyśle artysty?

 

analiza

Gdy odbiorca kontempluje ukończoną pracę.  Czy ukryty przedmiot istnieje w jego umyśle?  Czy istnieje również w domenie obrazu?

analiza

Kliknij tutaj aby otrzymać artykuł jako pdf.

* * * * *